Serwis Dyplomowe Podkarpackie

Aktualności

Finalnym wydarzeniem trzeciej edycji konkursu prac dyplomowych „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” było spotkanie laureatów i wyróżnionych z władzami Województwa Podkarpackiego. W przedświątecznej atmosferze absolwenci szkół wyższych odebrali pamiątkowe dyplomy od wicemarszałka Piotra Pilcha oraz członka zarządu Anny Huk.

Udział w spotkaniu ze studentami wzięli także członkowie kapituły konkursowej oceniającej prace dyplomowe: Jacek Magdoń z Instytutu Pamięci Narodowej i radny województwa, Tomasz Michalski - zastępca dyrektora WDK w Rzeszowie ds. Podkarpackiego Centrum Nauki oraz Robert Godek - dyrektor departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego urzędu marszałkowskiego, który prowadzi i zapewnia obsługę konkursu.

Wicemarszałek Piotr Pilch pogratulował studentom zwycięstwa w konkursie oraz podziękował im za wybór tematów związanych z Podkarpaciem:

Podejmujemy wiele działań na rzecz wspierania studentów z naszego regionu, a to jest już trzecia edycja konkursu „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”, w ramach którego przyznajemy dziś nagrody. Jako samorządowi województwa zależy nam na tym, aby osoby, które piszą prace dyplomowe wybierały tematy związane z Podkarpaciem. Dzięki temu można lepiej naświetlić i opisać różne tematy związane z naszym województwem. Te prace z powodzeniem można później publikować, ale mogą one stać się także podstawą kolejnych prac naukowych. Gratuluję Wam wspaniałych prac dyplomowych oraz zwycięstwa w konkursie – mówił wicemarszałek.

Członek zarządu Anna Huk również gratulowała laureatom i przekazała im życzenia świąteczne:

Gratuluję Wam bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że mogę być z Wami w tym ważnym dla Was dniu. To bardzo miłe, że województwo podkarpackie stało się tematem waszych prac. Życzę Wam powodzenia i mam nadzieję, że w przyszłości będziecie związani z Podkarpaciem zawodowo. W związku z nadchodzącymi świętami, życzę Wam w imieniu całego zarządu województwa, zdrowych, spokojnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia i aby nadchodzący 2023 rok był dla Was równie dobry, jak ten mijający – powiedziała Anna Huk.

Do tegorocznej edycji konkursu zostało skutecznie zgłoszonych 19 prac dyplomowych. Wyłonienie laureatów i wyróżnionych poprzedziła praca Kapituły konkursowej, która opracowała rekomendacje dla Zarządu Województwa. W imieniu kapituły głos zabrał Robert Godek, dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego urzędu marszałkowskiego, który zwrócił uwagę na wysoki poziom prac:

Konkurs cieszy się coraz większą popularnością i zainteresowaniem ze strony studentów. W tym roku prace były naprawdę ciekawe i inspirujące. Chcę powiedzieć, że czytałem je z wielkim zainteresowaniem. Gratuluję Wam tak wspaniałych prac dyplomowych – mówił na spotkaniu.

W dalszej części spotkania laureaci i wyróżnieni omówili swoje pracy dyplomowe wskazując ich główne założenia, a także walory z punktu widzenia regionu i mieszkańców województwa. Inspirująca rozmowa kolejny raz potwierdziła wartość prac konkursowych. W toku dyskusji pojawiła się również idea ich publicznej prezentacji i wywołania debaty społecznej wokół tematyki prac – zgodnie z celami konkursu „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”.

*

W kategorii prac dyplomowych dotyczących kultury, historii, dziedzictwa materialnego, niematerialnego, naturalnego, aktywności społecznej, sylwetek mieszkańców oraz innych aspektów, które przez wieki tworzyły i tworzą bogate i różnorodne oblicze regionu, wpływają na jego pamięć, specyfikę i krajobraz kulturowy, nagrody przyznano:

  • Katarzynie Witalis, za pracę „Polichromia ścienna drewnianego kościoła w Haczowie (1494 r.). Wpływ ingerencji konserwatorskich z II poł. XX wieku na współczesny odbiór materii malarskiej” w wysokości 5000 zł;
  • Aleksandrze Ledwójcik – wyróżnionej, za pracę „Kolbuszowa - koncepcja wykorzystania przyrodniczo-kulturowego dziedzictwa miasta” w wysokości 2000 zł;
  • Joannie Jęczalik – wyróżnionej, za pracę „Galicyjskie fotografki na przełomie XIX i XX wieku. Leopoldyna Janusz (1862 - 1934)” w wysokości 1000 zł.

W kategorii prac dyplomowych omawiających w sposób twórczy i inspirujący procesy społeczno-gospodarcze w konkretnym krajobrazie kulturowym regionu, współczesne idee w zakresie zarządzania dziedzictwem i kulturą, potencjał rozwojowy regionu, innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii i infrastruktury, które wpływają m.in. na: poprawę dostępu do kultury, jakość życia, standard usług publicznych oraz inne aspekty pozwalające ukazać i wzmocnić zrównoważony rozwój województwa i jego kultury umysłowej, nagrody przyznano:

  • Marcinowi Ziobro – laureatowi konkursu, za pracę „Śródmiejski pierścień zieleni Rzeszowa” w wysokości 5000 zł;
  • Izabeli Matłok – wyróżnionej, za pracę „Przestrzeń integracji społecznej. Projekt ośrodka aktywności seniorów” w wysokości 1000 zł;
  • Dominice Domin – wyróżnionej, za pracę „Ocena dostępności zielonej infrastruktury Przemyśla z wykorzystaniem narzędzi GIS” w wysokości 1000 zł; 

Pełna galeria zdjęć: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=podkarpackie.samorzad&set=a.534819355346862

Autor tekstu: Daniel Kozik
Autor zdjęć: Michał Hubala

Biuro Prasowe UMWP