Serwis Dyplomowe Podkarpackie

Idea

 


…cały sens w tym, by budowy nie poczynać od nowa, by stała na przemyśleniach i doświadczeniach poprzedników…

Melchior Wańkowicz

 

Dzieje cywilizacji potwierdzają znaczący wpływ wspólnot lokalnych na rzeczywistość, w których dorasta i realizuje się człowiek. Historia i oblicze Polski są tego doskonałym przykładem, gdyż w uznaniu wielu, to właśnie regionalne bogactwo i zróżnicowanie są siłą polskiego narodu. Dzięki temu przechodził on przez kolejne historyczne burze, ale również pomnażał bogactwo kultury i siłę gospodarki.

W tym kontekście można spojrzeć na istotę samorządu, który staje się nie tylko gwarantem społecznej harmonii i poszanowania wzajemnych interesów. Realizuje on również misję budowy i podtrzymania międzypokoleniowej więzi członków małej ojczyzny. Więzi stworzonej na gruncie dziedzictwa kulturowego oraz motywowanej wspólnym pragnieniem rozwoju. Dlatego z perspektywy lokalnych i regionalnych wspólnot samorządowych spoglądamy w przeszłość, gdyż tam są źródła tożsamości i wewnętrznej siły, a jednocześnie stajemy wobec obecnych wyzwań, aby przygotować lepsze warunki rozwoju dla przyszłych pokoleń.

Dziedzictwo i rozwój należy widzieć jako kategorie będące ze sobą w ścisłym i twórczym związku. Są one zarazem nieustannym zadaniem samorządów oraz tworzących je społeczności. Z tych założeń oraz z przeświadczenia o kluczowej roli kultury w tym procesie, wyrosła idea konkursu prac dyplomowych.

 

Jego bezpośrednim celem jest:

  1. pogłębianie i popularyzacja wiedzy na temat województwa podkarpackiego południowo-wschodniej Polski,
  2. prezentacja regionalnych zasobów dziedzictwa kulturowego i współczesnego potencjału rozwojowego,
  3. promocja województwa podkarpackiego i jego kultury umysłowej,
  4. wsparcie i promocja działań młodych naukowców oraz osób podejmujących tematykę Podkarpacia w swoich badaniach,
  5. inspiracja działań lokalnych i obywatelskich na rzecz krzewienia kultury, tradycji i pomnożenia kapitału społecznego,
  6. wszechstronne włączenie wątków dziedzictwa i rozwoju Podkarpacia do regionalnej debaty publicznej.