Serwis Dyplomowe Podkarpackie

Rozstrzygnięcie konkursu

III edycja Konkursu prac dyplomowych „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” organizowanego przez samorząd województwa rozstrzygnięta. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyłonił laureatów i wyróżnionych na posiedzeniu 29 listopada 2022 r. Pula nagród w Konkursie wyniosła 15 tys. złotych.

Celem konkursu jest pogłębienie i popularyzacja wiedzy na temat Podkarpacia, prezentacja regionalnych zasobów dziedzictwa i współczesnego potencjału rozwojowego, promocja województwa podkarpackiego oraz wsparcie i wyróżnienie najzdolniejszej młodzieży studenckiej.

W tegorocznej edycji do konkursu „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” zgłoszonych zostało 19 prac dyplomowych, które można było składać do 20 września. Ich tematyka łączy się z naszym regionem i wpisuje w cele konkursowe. Rozprawy magisterskie, inżynierskie bądź licencjackie podzielono na kategorie konkursowe, gdzie odbywała się ich dalsza ocena.

Wyłonienie laureatów i wyróżnionych poprzedzone było pracą Kapituły Konkursu, której posiedzenia i obrady zakończone zostały rekomendacją dla Zarządu Województwa.

W kategorii prac dyplomowych dotyczących kultury, historii, dziedzictwa materialnego, niematerialnego, naturalnego, aktywności społecznej, sylwetek mieszkańców oraz innych aspektów, które przez wieki tworzyły i tworzą bogate i różnorodne oblicze regionu, wpływają na jego pamięć, specyfikę i krajobraz kulturowy, przyznaje się następujące nagrody:

 

  • Katarzynie Witalis – laureatce konkursu, za pracę „Polichromia ścienna drewnianego kościoła w Haczowie (1494 r.). Wpływ ingerencji konserwatorskich z II poł. XX wieku na współczesny odbiór materii malarskiej” w wysokości 5000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto),
  • Aleksandrze Ledwójcik – wyróżnionej, za pracę „Kolbuszowa - koncepcja wykorzystania przyrodniczo-kulturowego dziedzictwa miasta” w wysokości 2000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych brutto);
  • Joannie Jęczalik – wyróżnionej, za pracę „Galicyjskie fotografki na przełomie XIX i XX wieku. Leopoldyna Janusz (1862 - 1934)” w wysokości 1000 zł brutto (słownie: tysiąc złotych brutto).

 

W kategorii prac dyplomowych omawiające w sposób twórczy i inspirujący procesy społeczno-gospodarcze w konkretnym krajobrazie kulturowym regionu, współczesne idee w zakresie zarządzania dziedzictwem i kulturą, potencjał rozwojowy regionu, innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii i infrastruktury, które wpływają m.in. na: poprawę dostępu do kultury, jakość życia, standard usług publicznych oraz inne aspekty pozwalające ukazać i wzmocnić zrównoważony rozwój województwa i jego kultury umysłowej, przyznaje się następujące nagrody:

 

  • Marcinowi Ziobro – laureatowi konkursu, za pracę „Śródmiejski pierścień zieleni Rzeszowa” w wysokości 5000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto),
  • Izabeli Matłok – wyróżnionej, za pracę „Przestrzeń integracji społecznej. Projekt ośrodka aktywności seniorów” w wysokości 1000 zł brutto (słownie: tysiąc złotych brutto),
  • Dominice Domin – wyróżnionej, za pracę „Ocena dostępności zielonej infrastruktury Przemyśla z wykorzystaniem narzędzi GIS” w wysokości 1000 zł brutto (słownie: tysiąc złotych brutto).

 

W ocenie prac dyplomowych zgłoszonych do Konkursu członkowie Kapituły kierowali się stopniem realizacji celów konkursowych, analizując przede wszystkim oryginalność tematu, kontekst regionalny, innowacyjne i interdyscyplinarne podejście oraz walor społeczny prezentowanej tematyki.

Przebieg III edycji Konkursu „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” potwierdził zainteresowanie tą inicjatywą ze strony studentów i uczelni. Wysoki poziom zgłoszonych prac oraz wyniki Konkursu potwierdzają natomiast bogactwo dziedzictwa kulturowego regionu i szeroki potencjał jego możliwości rozwojowych. Studenci podejmujący w swoich rozprawach tematykę związaną z Podkarpaciem ponownie udowodnili głębokie rozumienie zróżnicowanych potrzeb i wyzwań swoich wspólnot lokalnych, regionu i ojczyzny.

Zarząd Województwa Podkarpackiego serdecznie gratuluje laureatom oraz wyróżnionym, a wszystkim uczestnikom dziękuje za udział w Konkursie, jednocześnie zachęcając obecnych uczestników seminariów licencjackich, inżynierskich, magisterskich do udziału w kolejnej edycji.

Organizatorzy Konkursu dziękują zarazem podkarpackim uczelniom za pomoc w jego promocji i możliwość dotarcia do swoich studentów.

 

Do pobrania: